GEODETICKÁ KANCELÁŘ POLAN

logo.jpg(55 kb)

Fügnerova 1524, 440 01 Louny

SIDLO.JPG(37 kb)

tel.,fax: 415 653619


Vytyčování pozemků
Vyhotovení geometrických plánů
Mapovací práce
Práce inženýrské geodézie
Činnost odpovědného geodeta
Poradenská činnost

e-mail

pokus